Prosjektering av sprinkleranlegg

Prosjektering av sprinkler- og ABA-anlegg

Prosjekteringsavdeling med bred kompetanse

Det krever omfattende kunnskap og erfaring å prosjektere optimal brannsikring. I Norsk Sprinklerteknikk og Dansk Sprinklerteknik har vi en egen prosjekteringsavdeling som prosjekterer alle våre brannsikringsanlegg. Avdelingens medarbeidere er i besittelse av et bredt spekter av kompetanser; sertifiserte sprinkleringeniører, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere.

3D-tegning og modulering i AutoCAD

Vi har en rekke AutoCAD-spesialister som lager detaljerte sprinkletegninger for alle rommene i de bygningene vi arbeider med.

3D-tegning og prosjektering i Revit

Revit er et 3D-tegneprogram som vi benytter i prosjekteringsfasen. Fordelen ved å tegne i 3D er at vi allerede i tidlig fase kan kontrollere for eventuelle kollisjoner med andre installasjoner og konstruksjoner. Dette gjør at eventuelle utfordringer / problemstillinger kan håndteres i prosjekteringsfasen, og ikke på byggeplassen.

Hydraulisk beregning i Canute

Vi bruker programvaren Canute til å utarbeide en hydraulisk beregning av våre sprinkleranlegg.

100 års erfaring

Medarbeiderne i prosjekteringsavdelingen har til sammen over 100 års erfaring. Vi håndterer alle former for prosjekter, helt fra serviceoppgaver, mindre og større ombygginger og til trappesprinkleranlegg til store kontorbygninger og haller.

top