Sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg redder liv og store verdier, ved å stoppe branner i det de starter. I Norge er det lovpålagt å ha årlige kontroller og jevnlig vedlikehold.

Vi tar kontroll og service på alle typer slokkeanlegg etter gjeldende lover og forskrifter. Norsk Sprinklerteknikk er FG-godkjent, og alle kontroller utføres av sertifiserte sprinkleringeniører iflg. FG900 trinn I+II.


Kontakt oss for et tilbud!

 

Jan Grasmyr, sertifisert sprinkleringeniør,
telefon 488 54 385.

Norsk Sprinklerteknikk er en forsikringsgodkjent
leverandør av slokkeanlegg og kan tilby:

 • Periodisk vedlikehold av sprinkleranlegg.
 • Kontroll av sprinkleranlegg.
 • Rensing og utskiftning av pakninger på sprinklerventiler.
 • Gjennomskylling og rensing av sprinkleranlegg.
 • Reparasjon av sprinklerpumper og styringer.
 • Service på dieselmotorer.
 • Reparasjon av rørnett.
 • Service på fasadesprinklersystemer.
 • Ombygging og tilpasning av sprinkleranlegg.
 • Akutt hjelp ved lekkasjer.
 • Korrigering av tegninger etter endringsarbeider.
 • 24 timers service, 365 dager i året.

 

 

top